Meny

Vision

Vår Vision är att
Ta emot och ge vidare Guds kärlek och omsorg i församlingsgemenskapen, närområdet och världen

sandheaander.jpg

Detta tar sig i uttryck genom att...

-Vi vill möta Gud för att ta emot hans nåd och kärlek.
Detta är kärleken: inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. 1 Joh 4:10

-Vi vill låta den Helige Ande utrusta oss för att ge vidare denna kärlek till andra.

-Vi vill erbjuda en öppen och kärleksfull gemenskap där alla människor får komma som de är och där Jesus Kristus är det centrum vi rör oss mot.

-Vi vill vara en tjänande gemenskap för varandra och vårt närområde där omsorgen om hela människan är central, då vi tror att denna är ett av de tydligaste sätten Guds kärlek syns på.

-Vi vill engagera oss i mission i och utanför Sverige på olika sätt och med olika medel.

-Vi vill värna och förvalta den jord Gud skapat och älskar genom att uppmuntra till en ansvarsfull livsstil.