Meny

Världen

Missionshuset stöder sedan ett år Victor som är missionär inom Svenska Alliansmissionen, det trossamfund som vi är anslutna till.
Sedan 2018 arbetar Victor med att stödja och coacha lokala troende i flera länder.
Målet är att de ska starta och driva småskaliga inkomstbringande företag inom exempelvis odling
och därigenom bygga en ekonomisk grund för missionsarbete.
Projektet drivs framförallt i Mellanöstern, i områden där det finns få kristna.