Sidhuvudbild
Meny

Världen

Missionshuset är sedan några år tillbaka med och stöder ett HIV/AIDS-projekt i södra Afrika som drivs av Svenska Alliansmissionen, det trossamfund som vi är anslutna till.

folk_i_afrika.jpg

Hela södra Afrika är hårt drabbat av hiv/aids. I flera av länderna där SAM:s systerkyrkor finns är 30-35 % av befolkningen smittade. Allianskyrkorna i Sydafrika, Zimbabwe, Swaziland, Mocambique, Botswana och Malawi samarbetar för att förebygga och hjälpa de smittade i denna svåra situation.

barn_i_afrika.jpg

mocambique1.jpg Programmet vänder sig i första hand till de lokala församlingarna i dessa kyrkor. Man önskar utbilda folk på gräsrotsnivå för att de i sin tur skall ta egna initiativ och göra något åt hiv/aidssituationen där de bor.