Laholms Församlingsgemenskap
Juni 2021

v. 23
13 17:00 Bön och lovsång med nattvard
Välkommen på en bön och lovsångssamling med nattvard.
v. 24
19 10:00 Församlingsmöte o fix i kyrkan
Församlingsmöte
Lunch, fika och iordningsställande av Missionshuset inför sommaren.